Bláznivý deň crossmintonu #5 Svit

Vyhlasovateľ: Spojená škola, Mierová 134, 05921 Svit

Miesto: telocvičňa - Spojená škola, Mierová 134, 05921 Svit

Organizátor: Mgr. Monika Jakubčáková

Termín: piatok, 26. 4. 2018

Účastníci: Žiaci ZŠ

Vekové kategórie: Žiaci a žiačky základných škôl nar. 1.1. 2002 a mladší (kat. U16), nar. 1.1. 2004 a mladší (kat. U14) a nar. 1.1. 2005 a mladší (kat. U13)

Poistenie: Účastníci turnaja musia mať so sebou kartičku poistenca. Za poistenie účastníkov zodpovedá vysielajúca organizácia.

Štartovné:  0 € pre registrovaných hráčov v asociácii / 1 € pre neregistrovaných hráčov

Prezentácia: 26. 4. 2018 od 7:45 do 8:30

Rozhodcovia a pravidlá: Výber rozhodcov zabezpečuje organizátor. Súťaží sa podľa platných pravidiel ICO (www.crossminton.sk).

Hrací systém: základná časť: skupiny play off: KO systém

Košíky: Speedminton® Match speeder 2012 / Speedminton® FUN speeder (7g)

Rakety: Rakety dĺžky 57-61 cm, váha 155 – 180 g, súmernej konštrukcie (organizátor môže zapožičať zdarma počas trvania turnaja)

Hracie kurty: Crossmintonové kurty vedľa seba, kurt pozostáva z dvoch štvorcových polí dĺžky 4 m vzdialených 9m pre kategóriu U12 a 5,5 m vzdialených 12,8m pre kategóriu U14.

Výstroj: Halová obuv

Ceny: Diplom

Prihlášky: Prihláška je DOLE pod propozíciami alebo ju zašlite na e-mail: monika.jakubcak16@gmail.com / Tel: 0907 492 536

do 24. 4. 2018

Prihláška musí obsahovať: meno a priezvisko, dátum narodenia a škola alebo klub.

Stravovanie: Bez stravy

Poznámka: Organizátor nie je zodpovedný za stratu osobných vecí.

Zoznam hráčov:

  Najmladšie dievčatá:  
1 Bianka Jančeková Spojená škola Mierová Svit
2 Simona Pacigová Spojená škola Mierová Svit
3 Zoja Jacková ZŠ Komenského Lipany
4 Diana Baňasová ZŠ Komenského Lipany
5 Soňa Lipovská ZŠ Komenského Lipany
6 Klára Pacindová Gymnázium Lipany
7 Nicol Križalkovičová Gymnázium Lipany
8 Nikola Leskovjanská Spojená škola Mierová Svit
9 Sára Kalászová Spojená škola Mierová Svit
10 Lýdia Tobiašová Gymnázium Lipany
11 Emma Martincová Spojená škola Mierová Svit
12 Dáša Ammerová Spojená škola Mierová Svit
     
  Najmladší chlapci:  
1 Timotej Kuzmik  Spojená škola Mierová Svit
2 Marko Klein Spojená škola Mierová Svit
3 Branislav Bujňaček ZŠ Komenského Lipany
4 Richard Roba ZŠ Komenského Lipany
5 Ján Ščavnický ml. ZŠ Komenského Lipany
6 Villiam Kopilec ZŠ Komenského Lipany
7 Maroš Dudra ZŠ Kysak
8 Jozef Zohn ZŠ Kysak
9 Samuel Novák ZŠ Kysak
10 Ľubomír Šoltís Spojená škola Mierová Svit
11 Samuel Kic Spojená škola Mierová Svit
12 Matúš Kuzmík Spojená škola Mierová Svit
13 Marek Šimčák Spojená škola Mierová Svit
14 Zdenko Grác Spojená škola Mierová Svit
15 Filip Kopilec ZŠ Komenského Lipany
     
  Starší chlapci:
1 Gabriel Legath ZŠ Kysak
2 Marko Piskura ZŠ Komenského Lipany
3 Nikolas Blaščák Spojená škola Mierová Svit
4 Adam Oros ZŠ Kysak
5 Pavol Gajdoš ZŠ Kysak
     
  U14 dievčatá:  
1 Zuzana Čapóová Spojená škola Mierová Svit
2 Petra Pristašová Spojená škola Mierová Svit
3 Lesana Gajdošová ZŠ Kysak
4 Katarína Daduľaková ZŠ Kysak
     
  Najstaršie dievčatá:  
1 Nina Šoltísová  Spojená škola Mierová Svit
2 Rebeka Hudáková  Spojená škola Mierová Svit
3 Sára Kicová Spojená škola Mierová Svit
4 Kristína Polomská Gymnázium Lipany
5 Andrea Hubová Gymnázium Lipany
6 Lívia Imrichová ZŠ Kysak
     
  Začiatočníci:  
1 Denisa Goleňová Spojená škola Mierová Svit
2 Lenka Mlynská Spojená škola Mierová Svit
3 Liliana Hudáková Spojená škola Mierová Svit
4 Lesia Sobotová Spojená škola Mierová Svit
5 Monika Grácová Spojená škola Mierová Svit
6 Petra Durbáková ZŠ Kysak
7 Ivana Baloghová ZŠ Kysak

 

Flag Counter
TOPlist