Bláznivý deň crossmintonu #3 Svit - propozície + skupiny

Vyhlasovateľ:  Základná škola, Mierová 134, 05921 Svit  / Slovenská asociácia crossmintonu

Miesto: telocvičňa - Základná škola, Mierová 134, 05921 Svit

Organizátor: Mgr. Monika Jakubčáková

Termín: piatok, 22. 4. 2016

Účastníci: Žiaci ZŠ

Vekové kategórie: Žiaci a žiačky základných škôl nar. 1.1. 2002 a mladší (kat. U14) a nar. 1.1. 2004 a mladší (kat. U12)

Poistenie: Účastníci turnaja musia mať so sebou kartičku poistenca. Za poistenie účastníkov zodpovedá vysielajúca organizácia.

Štartovné: Registrovaní hráči v SAC 0 €  / Neregistrovaní hráči v SAC 2 € (registračný poplatok do SAC - tlačivo TU. Registrácia možná priamo pred turnajom).

Prezentácia: 22. 4. 2016 od 7:45 do 8:30

Rozhodcovia a pravidlá: Výber rozhodcov zabezpečuje organizátor. Súťaží sa podľa platných pravidiel SAC (www.crossminton.sk).

Hrací systém: základná časť: skupiny play off: KO systém

Košíky: Speedminton® Match speeder 2012 / Speedminton® FUN speeder (7g)

Rakety: Rakety dĺžky 57-61 cm, váha 155 – 180 g, súmernej konštrukcie (organizátor môže zapožičať zdarma počas trvania turnaja)

Hracie kurty: Crossmintonové kurty vedľa seba, kurt pozostáva z dvoch štvorcových polí dĺžky 4 m vzdialených 9m pre kategóriu U12 a 5,5 m vzdialených 12,8m pre kategóriu U14.

Výstroj: Halová obuv

Ceny: Diplom

Prihlášky: Zaslať na priloženom tlačive (STIAHNI TU) na adresu: e-mail: monika.jakubcak16@gmail.com / Tel: 0907 492 536

do 18. 4. 2016

Prihláška musí obsahovať: meno a priezvisko, dátum narodenia a potvrdenie riaditeľom školy (tlačivo tvorí prílohu).

Stravovanie: Bez stravy

Poznámka: Organizátor nie je zodpovedný za stratu osobných vecí.

SKUPINY:

 

 

Flag Counter
TOPlist