Martina Jasenská

Platnosť registrácie do: 31.12.2016  

Registračné číslo: 15HZ007

Dátum narodenia: 5.10.2005

Klub / mesto: ZŠ Komenského Lipany

Crossminton

Speed badminton
je od roku 2016 premenovaný na
C R O S S M I N T O N
info@crossminton.sk