Vanesa Gubalová

Platnosť registrácie do: 31.12.2016  

Registračné číslo: 16HZ018

Dátum narodenia: 12.9.2001

Klub / mesto: ZŠ Mierová Svit

Crossminton

Speed badminton
je od roku 2016 premenovaný na
C R O S S M I N T O N
info@crossminton.sk